ARSBN
The Romanian Association for Baltic and Nordic Studies

 

site search by freefind advanced
 

Welcome to the Romanian Association for Baltic and Nordic Studies

Main Menu

Bun venit la ARSBN!

About
Call for papers
Statement of ethics
Submission guidelines
Peer-review process
Subscription
Abstracting and indexing
Volume 1, Issue 1 (2009)
Volume 2, Issue 1 (2010)
Volume 2, Issue 2 (2010)
Volume 3, Issue 1 (2011)
Volume 3, Issue 2 (2011)
Volume 4, Issue 1 (2012)
Volume 4, Issue 2 (2012)
Volume 5, Issue 1 (2013)
Volume 5, Issue 2 (2013)
Volume 6, Issue 1 (2014)
Volume 6, Issue 2 (2014)
Volume 7, Issue 1 (2015)
Volume 7, Issue 2 (2015)
Volume 8, Issue 1 (2016)
Authors

 

 

J

EWISH FACTION AT THE THIRD SEIMAS OF LITHUANIA IN 1926-1927: ON THE WAY TO THE IDENTITY CRISIS

 

Saulius Kaubrys

Vilnius University, E-mail: saulius.kaubrys@if.vu.lt

 

Abstract:

The article discusses the characterisation of the activity of the Jewish faction before the third Seimas and its actions at the short-lived Third Seimas. Due to the circumstances that formed at the Constituent Seimas, the Jewish faction belonged to the Seimas opposition at the First and Second Seimas. The results of the election to the Third Seimas in 1926 provided the Jewish faction with the opportunity to become a constituent part of the ruling coalition. The requirements imposed on the large partners of the coalition reflected both the aspiration to correct “the mistakes” made by the former Seimas with respect to the Jewish community and the aspiration to form the perspective of new possibilities. The relationships with the coalition partners went through two different phases – until the coup d’état of December 1926 and after it. The former link of solidarity and loyalty was replaced with a collective behaviour of adaptation, which permeated the actions of the factions of other ethnic minorities. Work experience in solving the Jewish problems at the Third Seimas is not wide and long.

 

Rezumat:

Articolul realizează o caracterizare a activită?ii grupării evreie?ti înainte de a treia Seimas ?i din cursul scurtei activită?i a acesteia. Datorită circumstan?elor care au condus la Seimas constituantă, gruparea evreiasă făcuse parte din opozi?ie în cadrul primelor două Seimas. Rezultatul alegerilor pentru a treia Seimas din 1926 a oferit grupării evreie?ti ?ansa de a deveni o parte componentă a coali?iei conducătoare. Cerin?ele impuse partenerilor mai mari din coali?ie au reflectat atât aspira?ia de a corecta „gre?elile realizate de anterioarele Seimas cu privire la comunitatea evreiască, cât ?i pe aceea de a deschide perspectiva unor noi posibilită?i. Rela?ia cu partenerii de coali?ie a trecut prin două etape distincte – până la lovitura de stat din decembrie 1926 ?i după aceea. Fosta legătură de solidaritate ?i loialitate a fost înlocuită cu un comportament colectiv de adaptare, care a impregnat ac?iunile grupărilor altor minorită?i etnice. Activitatea depusă pentru rezolvarea problemelor evreie?ti în cadrul celei de-a treia Seimas nu este consistentă ?i nici de durată.

 

Keywords: Third Seimas, Jewish faction, elections, Peasant Popular Union, Social Democrats


05.Kaubrys.pdf

News / Actualitati